Nom
Type de tour
Pays
La ville

Đi hội đầu năm
Durée: 01 ngày
à partir de: Hà Nội
à: Bắc Ninh
Prix: Liên hệ trực tiếp
Từ lâu, lễ hội Lim đã được coi như là hội lớn, trung tâm nhất, không chỉ của Tiên Sơn, xứ Bắc mà còn hơn thế, của một vùng, của quốc gia. Lớn, trung tâm bởi sự độc đáo mà lễ hội nơi khác, xứ khác không có: tục hát quan họ. Khách hành hương, trẩy Hội Lim còn được xem nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác của địa phương hay tham dự các trò chơi đu bay, chọi gà, chọi chim, đấu vật, tổ tôm điếm… vốn là những trò chơi của hội làng cổ truyền được lưu giữ như một di sản.

 
d'autres tours